Voor verwijzers

Mocht u een client willen verwijzen dan is het belangrijk dat op de verwijsbrief de volgende gegevens staan.

  • of het gaat om Jeugd- of Volwassen GGZ.
  • de AGB code van de huisarts
  • de datum van verwijzing moet voor de intake-datum zijn

Met toestemming van de client koppel ik na de intake/diagnostiek fase het behandelplan en beeld terug middels een brief. Ook na een jaar en bij afsluiten informeer ik u schriftelijk over de voortgang en het behandelverloop. Waar nodig is er altijd de mogelijkheid tot telefonisch overleg, uiteraard ook alleen met toestemming van de client.