Registraties en kwaliteit

In de praktijk wordt gewerkt binnen de wettelijke kaders van de WGBO, Wkkgz en de Jeugdwet. Ook wordt conform de AVG gewerkt. Indien nodig werken wij met de Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens landelijke standaarden zoals die terug te vinden zijn bij de GGZ-standaarden, het Trimbos instituut, het Nederlands Jeugd Instituut en het landelijk kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Registraties en verenigingen:
– Klinisch psycholoog (19909057725) en Psychotherapeut (39909057716) BIG.
– EMDR-practitioner en lid van de Vereniging EMDR Nederland.
– Lidspecialist en supervisor van de Vereniging Kinder- en JeugdPsychotherapie.
– Lid en supervisor Kind&Jeugd van het NIP.
– Gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen.
– AGB zorgverlenerscode: 94006846; AGB praktijkcode: 94060755

In het model-Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het kwaliteitsstatuut is in te zien in de praktijk.